DUYURULAR

Kütüphane Verileri Çalışma Grubu

ÜNAK Derneği çatısı altında Kütüphane Verileri Çalışma Grubu kurulmuştur.

Bu kapsamda “TÜİK Üniversite Kütüphane İstatistikleri” çalışmanın ilk basamağını oluşturacak olup hazırlanacak rapora katkı sunmak isteyen herkesi çalışma grubuna kayıt olmaya davet ediyoruz

Devamını oku

ETKİNLİKLER

ÜNAK 2022 Sempozyumu

Değerli Meslektaşlarımız ve Paydaşlarımız,
 
ÜNAK2022 SEMPOZYUMU 29-30 Eylül 2022 tarihlerinde “Bugünü Geleceğe Taşımak: Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik” teması ile Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak Konya’da yapılacaktır.
 
 Sempozyum web site : unak2022.unak.org.tr/ 
 
ÜNAK2022 Sempozyumunda, “Bugünü Geleceğe Taşımak: Kütüphaneler ve Sürdürülebilirlik” temasıyla kütüphane ve bilgi merkezlerinde sürdürülebilirliği sağlayabilmek, sürdürülebilirlik ile ilgili Bilgi ve Belge Yönetimi alanındaki yapılanlar ve yapılabilecekler konusunda farkındalık yaratmak ve konunun tüm paydaşların ortak katılımı ile tartışılması hedeflenmiştir.
Sürdürülebilirlik, günümüzdeki yaşam kalitesi ile gelecekteki yaşam kalitesinin birbirine bağlı olduğunu ve bugün yaşayan bireylerin gelecek kuşaklara karşı sorumlulukları olduğuna dikkat çeken bir kavramdır.
Günümüzde, toplum yararına hizmet veren kurumlar, kurumsal sürdürülebilirliği önemsedikleri ve bu doğrultuda hareket ettikleri sürece sürekliliklerini sağlayabilmektedirler. Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın amaçları çerçevesinde çevre koruması, sosyal adalet, eşitlik ve ekonomik kalkınma ile ilgili hedeflerini takip etmesini gerektirir. Bu kapsamda Kütüphaneler ve bilgi merkezleri sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada önemli roller üstlenecektir.
Devamını oku

YAYINLAR

AİDAT BİLGİLERİ

Aidatlarınızı aşağıdaki hesap numarası yatırabilirsiniz.

Hesap numarası: 0055807958

Hesap adı: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

(Hesap adı açık olarak yazılması gerekiyor.Hesap adı alanına derneğin adını yazılabilecek kadar yazınız. ÜNAK kısaltmasını kullanmayınız.)

Finansbank

Meşrutiyet Şubesi

TR51 0011 1000 0000 0055 8079 58