Kaynak Ünak Açıldı

ÜNAK, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında çalışan akademisyenleri, kütüphanecileri, yöneticileri, öğrencileri ve diğer paydaşları üniversite ve araştırma kütüphaneleri bağlamında ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getirmek, iş birliği olanakları yaratarak hizmetler üretmek misyonu ile çalışmalarına devam etmektedir.

Derneğimizin 2008 yılından beri ULAKBİM çatısında hizmet veren kaynak.unak.org.tr adlı sitesinde yer alan TR-EN Konu başlıkları listesi, TR-EN Kütüphanecilik Terimleri, UNAK Bildiriler Veritabanı ve Kütüphanecilikte Kim Kimdir? veritabanlarımız erişim sorunları nedeniyle uzun süredir yenilenememişti.