Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK 2013 Konferansı

Başlangıç Tarihi: 19 Eylül 2013 Saat: 13:34

Bitiş Tarihi: 21 Eylül 2013 Saat: 13:34

Günümüzde hızla gelişen teknolojiler yardımı ile bilgi artık hem yerel hem de küresel anlamda birçok alanda rekabetin oluşmasında önemli etkisi bulunan bir unsur haline gelmiştir. Kalkınma politikaları açısından bilginin etkili paylaşımı ve bilgiye dayalı katma değer yaratan ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması, bilgi yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda bilgi teknolojilerinin sağladığı olağanüstü olanaklar, ortaya çıkan yenilikçi platformlar ve bilgi sistemleri, bilgi hizmetlerinin daha hızlı, daha verimli ve ekonomik biçimde sunulmasında fırsatlar yaratmaktadır.
 
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği (ÜNAK) olarak 1991 yılından bu yana ülkemizde bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimi, bilgi ekonomisi, bilgi okuryazarlığı, bilgiyi sanayileştirmek gibi konuları çeşitli platformlarda gündeme getiren ve uygulamacıların farkındalıklarını artırmaya yönelik  yıllık konferanslar düzenlemekteyiz. Belirlenen temalara yönelik olarak gönderilen bilimsel çalışmalar, konferans bilim kurulu tarafından değerlendirilmekte ve incelemeler sonucunda bu çalışmaların konferansımızda sunulmasına izin verilmektedir. Her yıl geleneksel olarak farklı üniversiteler, resmi kurumlar ve sponsorların desteği ile gerçekleştirilen geleneksel ÜNAK Konferansının ana teması 2013 yılı için “Bilgi Sistemleri, Platformlar, Mimariler ve Teknolojiler” olarak belirlenmiştir.
 
Bildiri Özetleri Kitabı için tıklayınız.