Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK 2018 Sempozyumu

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) 1991 yılından beri her yıl düzenlediği yıllık mesleki toplantısı bu yıl Marmara Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. ÜNAK2018 Sempozyumu ana teması “Yeni Nesil Kullanıcılar, Değişen Kütüphaneler” olarak belirlenmiştir.

Toplantıda Z kuşağı temel özellikleri, Değişen kullanıcı profili, Mobil teknolojiler ve uygulamaları, Sosyal medya kullanımı, Referans hizmetlerindeki değişim, Kütüphane hizmetleri pazarlamasında mobil teknolojilerin kullanımı, Fakülte kütüphaneciliği, Canlı referans hizmetleri, Video oyunlarının akademik kullanımı, İlk yıl öğrencisi – kütüphane ilişkisi, Geleneksel bilgi ve becerilerin IT bilgisi ile birleştiren kütüphaneciler ( Blended librarians ), Kütüphane ve kütüphanecilerin akademik başarıya etkisi, Uzaktan eğitim öğrencileri için kütüphane hizmetleri ele alınacaktır.

Sempozyum web sitesi :

http://unak2018.unak.org.tr/