Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi İndeks Danışmanlığı

Tamamlanma Tarihi : 02 Haziran 2013

Derneğimizce yürütülen projeler çerçevesinde Türk Nefroloji Derneği’nin yayın organı olan Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi için indeks danışmanlığı verilmektedir. Bu kapsamda derginin görünebilirliğinin ve yayın kalitesinin artırılması için çalışmalar yürütülmektedir.

http://www.tndt.org