Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Yönetim Kurulu

Nilüfer Saros

Başkan

1981 yılında Hacettepe Üniversitsi BBY Bölümünden mezun oldu. Sırasıyla ODTÜ Kütüphanesi, YÖK Dokümantasyon Merkezi ve bazı özel sektör kütüphanelerinde çalıştıktan sonra 1992 yılında EBSCO firmasında geçti. 1995 de aynı firmada Genel Müdür olan Saros 2012 yılında emekli olmuştur. TKD ve ÜNAK üyesidir
Fatih Kumsel

Fatih Kumsel

Başkan

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümünden mezun olduktan sonra sırasıyla, Kara Harp Okulu, Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve YÖK Dokümantasyon Merkezi'nde çalışan Fatih Kumsel, Çankaya Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitelerinde Kütüphane Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Emekli olan Kumsel 2006-2008 yılları arasında ÜNAK YK Bşk. Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. ANKOS Derneği kurucu üyesi ve TKD üyesidir.
H. Murat Yücel

H. Murat Yücel

Sayman

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik bölümünden 1994 yılında mezun olan Yücel 1996 yılında Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nda Kütüphaneci olarak göreve başladı. 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi’nden ayrılarak PTT Genel Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. PTT Genel Müdürlüğü’nde üç yıl çalıştıktan sonra tekrar Kırıkkale Üniversitesi’nde göreve başladı. 10.03.2011 tarihinde itibaren Kırıkkale Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.
Ömer Orhan

Ömer Orhan

Genel Sekreter

2000 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Fak. Doküm. Ve Enf. Böl’den mezuniyeti sonrası Atılım Üniv., Ank. Üniv. Geliştirme Vakfı Koleji, THK Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniv. de görev yapan Orhan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesinde uzman olarak çalışma hayatına devam etmektedir. Yüksek lisans eğitimine aynı üniversitede devam etmektedir.
Dr. Nermin Çakmak

Dr. Nermin Çakmak

Üye

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dokümantasyon ve Enformasyon Anabilim Dalı’ndan 2001 yılında birincilikle mezun olmuştur. 2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini ve 2016 yılında da doktora programını tamamlamıştır. Eylül 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında Polonya’da Nicolaus Copernicus Üniversitesi’nde ERASMUS Öğrenim Hareketliliği Doktora Programını tamamlamıştır. TKD Ankara Şubesi X. Dönem Yönetim Kurulu üyeliği (2004-2006), TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu üye ve başkanlığı (2005-2010), Kültür ve Sanatta Bilişim Uzmanlık Grubu (Türkiye Bilişim Derneği içerisinde) üyeliği (2014-) görevlerinde bulundu. “TKD Düşünceler Bülteni” editörlüğü ve yazı işleri sorumluluğu (2004-2006), “TKD-HİG E-Bülteni: TKD Halkla İlişkiler Sürekli Grubu Yayın Organı” editörlüğü (2007- 2010) ve “Bilgi Dünyası” dergisinin editör yardımcılığı (2012-2016) görevlerini üstlendi. Temmuz 2016’dan bu yana “Bilgi Dünyası” dergisinin editörlük görevini sürdürmektedir. Emily Dean Birincilik Ödülü alan Çakmak’ın çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış makale ve bildirileri bulunmaktadır. TMMOB Mimarlar Odası Bilgi ve Belge Merkezi’nde kütüphaneci olarak çalışma hayatına devam etmektedir.
H. Emine Gür

H. Emine Gür

Üye

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Nişantaşı Anadolu Lisesi Kütüphanesi’nde göreve başlamış, 1993 yılında İBB. Atatürk Kitaplığı’nda referans Kütüphanecisi olarak devam etmiş, 1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi’nde Katalog Kütüphanecisi olarak başlamış ve halan devam etmektedir. Kataloglama standartları, ISBD, AACR2, RDA, MARC Formatı, LC Konu Başlıkları, LC Sınıflama, Dublin Core, gibi alanlarda çeşitli eğitimler vermiştir. TKD, ÜNAK üyesidir.
Gözde Torun

Gözde Torun

Yazman

2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 2012-2015 yılları arasında Atılım Üniversitesi Kütüphanesinde Kütüphaneci, 216 yılında Tefirom İnşaat Enerji Sanayi ve Tic. Anonim Şirketinde Arşiv ve Dokümantasyon Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Çalışma hayatına Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi Elektronik Kaynaklar ve Süreli Yayınlar Biriminde Kütüphaneci olarak devam etmektedir.