Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Amaç, Misyon / Vizyon

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 

  • Kütüphanecilik ve Bilgibilim alanında yapılan ulusal ve uluslararası araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek,
  • Bu alanda verilen hizmetlerin niteliğinin çağdaş boyutlarda geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Bu alandaki sorunları irdeleyerek çözümler geliştirmek,
  • Bu alanda çalışan profesyonel ve uygulamacıların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
  • Türkiye’nin toplumsal ve kültürel gelişimini desteklemek,
  • Özellikle üniversite ve araştırma kütüphaneleri, dokümantasyon ve enformasyon merkezleri ve özel kütüphanelere yönelik olarak hizmetler geliştirmek amaçlarınıı taşımaktadır.

Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında çalışan akademisyenleri, kütüphanecileri, yöneticileri, öğrencileri ve diğer paydaşları üniversite ve araştırma kütüphaneleri bağlamında ortak bir hedefe yönelik olarak bir araya getirmek, işbirliği olanakları yaratarak hizmetler üretmektir.

Kütüphanecilik ve bilgibilim alanında çalışan veya bu alana ilgi duyanlar için üniversite ve araştırma kütüphaneleri ile ilgili en önemli sivil toplum kuruluşu olmaktır.