Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK 2017 “Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” Sempozyumu

Başlangıç Tarihi: 12 Ekim 2017 Saat: 09:30

Bitiş Tarihi: 14 Ekim 2017 Saat: 12:30

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) 1991 yılından beri her yıl düzenlediği yıllık mesleki toplantısı bu yıl Atılım Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. ÜNAK2017 Sempozyumu ana teması “Akademik Kütüphanelerde Kaynak Yönetimi” olarak belirlenmiştir.

Toplantıda koleksiyon yönetimi, personelin istihdamı, hizmet içi eğitimi, konu uzmanlığı ve fakülte kütüphaneciliği, elektronik kaynaklar kütüphaneciliği gibi konularda farklı yaklaşımlar ele alınacaktır.