Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK 2014 Uluslarası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi

Başlangıç Tarihi: 17 Eylül 2014 Saat: 09:00

Bitiş Tarihi: 20 Eylül 2014 Saat: 17:30

Bu kongre, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarının yanı sıra konuyla ilgili sosyal, beşeri, formal ve uygulamalı bilimlere yönelik olarak çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, farklı disiplinlere açık bilimsel ve sosyal bir etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Bu bağlamda konuya ilgi duyan akademisyenler, uygulamacılar, araştırmacılar, firma temsilcileri ve tüm bireylerin kongreye katılımı beklenmektedir.