Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK 2014 Uluslarası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi

Başlangıç Tarihi: 17 Eylül 2014 Saat: 09:00

Bitiş Tarihi: 20 Eylül 2014 Saat: 17:30

Bu kongre, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarının yanı sıra konuyla ilgili sosyal, beşeri, formal ve uygulamalı bilimlere yönelik olarak çalışan akademisyenler, uygulamacılar ve bu alana yönelik hizmet sağlayan kurumlar arasındaki diyaloğu geliştirmeyi, farklı disiplinlere açık bilimsel ve sosyal bir etkileşim gerçekleştirmeyi, konuyla ilgili iyi uygulama örneklerinin/deneyimlerin paylaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

OCLC Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri

Başlangıç Tarihi: 14 Mayıs 2014 Saat: 09:00

Bitiş Tarihi: 14 Mayıs 2014 Saat: 17:00

Değerli Üye ve Meslektaşlarımız;
 
OCLC, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği ve Türk  Kütüphaneciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Bilgi Kaynaklarının Tanımlanmasında Üstveri Kalitesi Semineri’nde Kütüphane ve bilgi merkezlerinde kataloglama uygulamaları, üst veri kalitesi ile ilgili konular ele alınacaktır.

Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi

Başlangıç Tarihi: 05 Nisan 2014 Saat: 10:00

Bitiş Tarihi: 13 Nisan 2014 Saat: 18:45

Derneğimizin, Ankara Kalkınma Ajansının Teknik Destekleri çerçevesinde desteklenen "Girişimcilik ve Proje Çevrimi Yönetimi Eğitimi" başlıklı eğitim etkinliği (Başvuru No: TR51/13/TD/0059), 5-6 ve 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde (toplam 4 gün 32 saat) Life Akademi tarafından gerçekleştirilecektir.
 
Bu etkinlik ile Derneğimiz, bilgibilim alanında hizmet veren kurum/kuruluşların, meslek elemanlarının, akademisyenlerin ve öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi, kütüphaneler, arşivler ve müzelere yönelik olarak projeler üretmelerini cesaretlendirmeyi, bilgi merkezlerine yönelik insan kaynağı kapasitesini, hizmet kalitesini ve verimliliği artırmayı, bireylerin proje üretme, geliştirme ve yayma konusunda proje danışmanı statüsü kazanmasını amaçlamaktadır.