Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

ÜNAK-Türkiye Sayısallaştırma Çalışma Grubu İşbirliği

IRCICA’nın ev sahipliğinde 17 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Yazma ve Nadir Eserlerin Sayısallaştırılmasına Yönelik Çalışma Gruplarının Oluşturulması Çalıştayı”na Derneğimizin adına üyelerimiz Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Doç. Dr. Fatih Rukancı ve Doç. Dr. Hakan Anameriç katılmışlardır. Bu çalıştay sonucunda Doç. Dr. Fatih Rukancı, Doç. Dr. Hakan Anameriç, Dernek Başkanı Nevzat Özel ve Dernek Başkan Yardımcısı Tolga Çakmak, “Kataloglama/Metadata/RDA Çalışmaları”, “Ulusal ve Uluslararası Projeler” ve “Standartlar” komisyonlarında görev almışlardır.